Nhà ở tại Hà Nội, TP HCM: cứ 59 người mới có một căn hộ

nhà ở thiếu rất trầm trọng tại các thành phố lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *