1 thought on “Mẫu đơn bố mẹ cho con đất viết tay đúng pháp lý

  1. Cho tôi hỏi, muốn làm thủ tục tặng nhà, thì viết tay ra giấy bằng viết bi hay là đánh máy rồi in ra ký tên thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *