Nhà Đất Mới

1 thought on “Giấy tờ ba lá là gì? Có nên mua đất giấy tờ ba lá?

  1. Khi bị mua phải đất giấy tờ ba lá giả, có thể kiện đòi lại người bán không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *