Nhà Đất Mới

1 thought on “Bản đồ quy hoạch thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

  1. 7 xã (Mỹ Trà, Mỹ Ngãi, Mỹ Tân, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tịnh Thới). Thiếu xã Hòa An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *