Chia sẻ Bài viết này lên Zalo của bạn
CHIA SẺ
QUAY LẠI

TỔNG HỢP CÁC CĂN CẦN CHUYỂN NHƯỢNG TẠI VINHOMES SKY LAKE. PKD CĐT 0962.432.084

Địa chỉ: Dự án Vinhomes Sky Lake, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
2 lượt xem -
Mô tả
các căn hộ cần bán tại Vinhomes Sky Lake
TÒA S1.
Căn 4 phòng ngủ:
DT 170.55m. Căn số 02. Cửa vào ĐN. Ban công TB, ĐB. Giá gốc 8.5 tỷ. Giá bán 9.2 tỷ bao phí .
.
Căn 3 phòng ngủ:
DT 118.2. Căn số 11. Cửa vào TN. Ban công ĐB, TB. Giá gốc 6,7 tỷ.Giá chênh 300 bao phí ..
DT 118.2. Căn số 11. Cửa vào TN. Ban công ĐB, TB. Giá bán 6.650 bao phí ..
DT 118.2. Căn số 11. Cửa vào TN. Ban công ĐB, TB. Giá bán. Giá gốc 6.8 tỷ. Bán 7,2 tỷ bao phí ..
DT 111.3. Căn số 10. Cửa vào ĐB. Ban công TB, TN. Giá gốc 5.4 tỷ. Chênh 450 bao phí ..
DT 98.52. Căn số 08. Cửa vào ĐB. Ban công TN-ĐN. Giá gốc 4.3(nhận thô). Chênh 550 bao phí ..
DT 98.52. Căn số 08. Cửa vào ĐB. Ban công TN-ĐN. Giá bán chênh 450 bao phí.
DT 98.52. Căn số 08. Cửa vào ĐB. Ban công TN-ĐN. Giá gốc 4.5 tỷ. Bán chênh 200 bao phí ..
DT 104.99. Căn số 03. Cửa vào TB. Ban công ĐB, ĐN. Giá gốc 5.7 tỷ. Chênh 350 bao phí .
DT 117.74. Căn số 01. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc 5.4 tỷ. Bán 400 bao phí ..
DT 117.74. Căn số 01. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc 5.7 tỷ. Giá bán chênh 500 bao phí ..
Căn 2 phòng ngủ:
DT 81.43. Căn số 12. Hướng cửa TN. Ban công ĐB. Giá gốc 3.563. Bán chênh 250 bao phí .
DT 81.43. Căn số 12. Hướng cửa TN. Ban công ĐB. Giá gốc 3.6 tỷ. Bán chênh 300 bao phí .
DT 69.68.Căn số 09. Cửa vào ĐB. Ban công TN. Giá gốc 2.9 tỷ. Bán chênh 350 triệu bao phí ..
DT 69.68.Căn số 09. Cửa vào ĐB. Ban công TN. Giá gốc 2.660 . Bán chênh 200 triệu bao phí ..
DT 73.47. Căn số 08a. Hướng cửa TN. Ban công ĐN. Giá gốc 3.4 tỷ. Bán chênh 300 bao phí ..
DT 73.47. Căn số 08a. Hướng cửa TN. Ban công ĐN. Giá gốc 3.329 tỷ. Bán chênh 200 bao phí .
DT 72.54. Căn số 06. Hướng cửa TB. Ban công ĐN. Giá gốc 3.330. Bán chênh 300 bao phí .
DT 72.54. Căn số 06. Hướng cửa TB. Ban công ĐN. Giá gốc 3.4. Bán chênh 200 bao phí .
DT 72.54. Căn số 06. Hướng cửa TB. Ban công ĐN. Giá gốc 3.376. Bán chênh 300 bao phí .
Căn 1 phòng ngủ:
DT 50.99. Căn số 05.Cửa vào TB. Ban công ĐN. Giá gốc 2.360. Bán chênh 300 bao phí ..
DT 50.99. Căn số 05. Cửa vào TB. Ban công ĐN. Giá gốc 2.450. Bán chênh 300 bao phí .(Cùng căn 05 nhưng khác tầng).
TÒA S2:
Căn 4 phòng ngủ:
DT 156.57m. Căn số 19. Cửa vào TN. Ban công TB, ĐB. Giá gốc 9.450. Giá bán 9.850 bao phí ..
DT 156.57m. Căn số 19. Cửa vào TN. Ban công TB, ĐB. Nhận thô. Giá bán chênh 550 bao phí ..
DT 155m. Căn số 06(Căn hoa hậu) Cửa vào ĐN. Ban công Tây Bấc, ĐB. Giá gốc 9.567. Bán chênh 300 bao phí
..
Căn 3 phòng ngủ:
DT 106.09. Căn số 03. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc 5.1 tỷ. Bán chênh 600 bao phí .(Căn này view trực diện hồ).
DT 106.09. Căn số 03. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc 5.6 tỷ. Bán chênh 500 bao phí ..
DT 104.5. Căn số 02. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc 5.487. Bán chênh 350 bao phí ..
DT 132,9m. Căn số 08a. Cửa vào TB. Ban công ĐN, ĐB. Giá gốc 7.120. Giá bán 7.420 bao phí ..
DT 103.86. Căn số 18. Cửa vào ĐN. Ban công TN, TB. Giá chênh 450 bao phí ..
DT 101,05. Căn số 02. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá chênh 400 bao phí ..
DT 106.08. Căn số 03. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá chênh 400 bao phí ..
DT 108.12. Căn số 05a. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc 5.850. Bán chênh 350 bao phí ..
DT 100,7m. Căn số 14. Cửa vào ĐB. Ban công ĐN, TN. Giá gốc 5.037. Bán chênh 250 triệu bao phí ..
DT 100,7m. Căn số 14. Cửa vào ĐB. Ban công ĐN, TN. Giá gốc. 4.820. Bán chênh 350 triệu bao phí ..
DT 106.08. Căn số 03. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc 5.6 tỷ. Giá bán chênh 400 bao phí ..
DT 132,9m. Căn số 08a. Cửa vào TB. Ban công ĐN, ĐB. Giá gốc 7.225. Bán chênh 500 bao phí ..
DT 106.8. Căn số 03. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc 6.150. Bán chênh 650 bao phí(Xuất ngoại giao nên tầng rất đẹp)
DT 106.8. Căn số 03. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc 5.6 tỷ. Bán chênh 350 bao phí ..
DT 103.48. Căn số 18. Cửa vào ĐN. Ban công TN, TB. Giá gốc 4.9 tỷ. Giá bán chênh 500 bao phí ..
DT 95.45. Căn số 20. Cửa vào TN. Ban công ĐB. Chênh 500 bao phí ..
Căn 2 phòng ngủ:
DT 72.81. Căn số 08. Cửa vào TB. Ban công ĐN. Giá gốc 3.3 tỷ. Giá chênh 500 bao phí ..
DT 72.81. Căn số 08. Cửa vào TB. Ban công ĐN. Giá gốc 3.050 tỷ. Giá chênh 300 bao phí ..
DT 72.54. Căn số 09.Cửa vào TB. Ban công ĐN. 3.3 tỷ. Chênh 180 triệu bao phí ..
DT 72.54. Căn số 11.Cửa vào TB. Ban công ĐN. 3.180 tỷ. Chênh 300 triệu bao phí
DT 68.37. Căn số 15. Cửa vào ĐB. Ban công TN. Giá gốc 2.7 tỷ. Giá bán 2.950 bao phí ..
DT 68.56. Căn số 16. Cửa vào ĐB. Ban công TN. Giá gốc 2.830. Bán chênh 200 bao phí ..
DT 79.5. Căn số 01. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc 4.160. Bán chênh 150 bao phí ..
Căn 1 phòng ngủ:
DT 49.35. Căn số 10. Cửa vào TB. Ban công ĐN. Giá chênh 300 triệu bao phí ..
DT 49.35. Căn số 10. Cửa vào TB. Ban công ĐN. Giá gốc 2.1 tỷ. Bán chênh 300 triệu bao phí ..
DT 49.35. Căn số 10. Cửa vào TB. Ban công ĐN. Giá gốc 2.062 tỷ. Bán chênh 300 triệu bao phí ..
DT 52.37. Căn số 12. Cửa vào TB. Ban công ĐN. Giá gốc 2.270. Giá bán 2.5 tỷ bao phí ..
TÒA S3:
Căn 4 phòng ngủ:
DT 148.33. Căn số 18. Cửa vào TN. Ban công TB&ĐB. Giá gốc 8.5 tỷ. Chênh 900 bao phí ..
DT 148.33. Căn số 18. Cửa vào TN. Ban công TB&ĐB. Giá gốc 8.9 tỷ. Chênh 700 bao phí .
DT 148.33. Căn số 18. Cửa vào TN. Ban công TB&ĐB. Giá gốc 7.5 tỷ. Chênh 450 bao phí .
DT 155.66 Căn số 5. Cửa vào ĐN. Ban công TB, ĐB. Nhận thô. Giá gốc 8.4 tỷ. Bán bằng giá gốc bao phí ..
DT 155.66. Căn số 05. Cửa vào ĐN. Ban công TB. ĐB.Giá gốc 7.856. Bán chênh 350 bao phí ..
Căn 3 phòng ngủ:
DT 104m. Căn số 20. Cửa vào TN. Ban công ĐB. Nhận thô. Giá gốc 4.853. Giá bán 5.150 bao phí ..
DT 109.01m. Căn số 19. Cửa vào TNban công ĐB. Giá gốc 6,1 tỷ. Giá bán 6.8 bao phí ..
DT 108.04. Căn số 17. Cửa vào ĐN. Ban công TN, TB. Giá gốc + Chênh 500 bao phí ..
DT 108.04. Căn số 17. Cửa vào ĐN. Ban công TN, TB. Giá gốc 5.6 tỷ. Chênh 500 bao phí ..
DT 108.04. Căn số 17. Cửa vào ĐN. Ban công TN, TB. Giá gốc 5.5 tỷ. Giá bán chênh 250 bao phí ..
DT 108.04. Căn số 17. Cửa vào ĐN. Ban công TN, TB. Giá gốc 4.8 tỷ. Giá bán chênh 450 bao phí ..
DT 96.06m. Căn số 11a. Cửa vào ĐB. Ban công ĐN, TN. Giá gốc 4.1 tỷ. Giá bán 4.550 bao phí ..
DT 104.32. Căn số 03. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc + chênh 250 bao phí ..
DT 104.32. Căn số 03. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc 5,5 + chênh 500 bao phí ..
DT 99,24. Căn 02. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc 5.238. Bán chênh 500 bao phí ..
DT 99,24. Căn 02. Cửa vào ĐN. Ban công TB. Giá gốc 5.6 Bán chênh 6.0 bao phí ..
Căn 2 phòng ngủ:
DT 65.88. Căn số 16. Cửa vào ĐB. Ban công TN. Giá gốc 2.750. Bán chênh 300 bao phí ..
DT 65.88. Căn số 16. Cửa vào ĐB. Ban công TN. Giá gốc 2.690. Bán chênh 300 bao phí .
DT 65.88. Căn số 16. Cửa vào ĐB. Ban công TN. Giá gốc 2.6 tỷ Bán chênh 250 bao phí ..
DT 65.88. Căn số 16. Cửa vào ĐB. Ban công TN. Giá gốc 2.845 tỷ Bán chênh 180 bao phí ..
DT 68.45. Căn số 15. Cửa vào ĐB. Ban công TN. Giá bán 2.9 tỷ bao phí ..
DT 72.01. Căn số 14. Cửa vào ĐB. Ban công TN. Giá bán chênh 250 bao phí ..
.DT 70.01. Căn số 08. Cửa vào TB. Ban công ĐN. Giá gốc + chênh 200 bao phí ..
DT 70.01. Căn số 08. Cửa vào TB. Ban công ĐN. Giá gốc + chênh 190 bao phí ..
DT 70.01. Căn số 08. Cửa vào TB. Ban công ĐN. Giá gốc 3.145. Giá bán 3.250 bao phí ..
Căn 1 phòng ngủ:
DT 54.07. Căn số 11. Cửa vào TB. Ban công ĐN. Giá gốc 2.4 tỷ. Bán giá chênh 300 bao phí ..
DT 53.24. Căn số 12. Cửa vào ĐB. Ban công TN. Giá gốc 2.320. Bán chênh 300 bao phí ..
DT 53.24. Căn số 12. Cửa vào ĐB. Ban công TN. Giá gốc 2.320. Bán chênh 180 bao phí ..
DT 53.24. Căn số 12. Cửa vào ĐB. Ban công TN. Giá bán 2.3 tỷ bao phí ..
Khách hàng quan tâm căn hộ liên hệ hotline 0962432084 để nhận thông tin đầy đủ nhất.
Bản đồ

Đánh giá tin rao

0.0

0

Tổng số: 0

5

4

3

2

1

Ý kiến của bạn

2.000.000.000 đồng
Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

(0 Đánh giá)

Thông tin liên hệ