Cần bán gấp đất Lữ Gia- Phường 9- Tp.Đà Lạt 16/10/2019 7 0
Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 7,800,000,000 đồng
302 m2

Xem » Gọi ngay

Cần bán gấp đất An Sơn- Phường 4- Tp.Đà Lạt 16/10/2019 4 0
An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 26,900,000,000 đồng
1,075 m2

Xem » Gọi ngay

Cần bán gấp đất Lê Hồng Phong- Phường 4- Tp.Đà Lạt 15/10/2019 8 0
Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 3,400,000,000 đồng
74 m2

Xem » Gọi ngay

Cần bán gấp đất Trịnh Hoài Đức- Phường 11- Tp.Đà Lạt 14/10/2019 6 0
Trịnh Hoài Đức, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 5,500,000,000 đồng
283 m2

Xem » Gọi ngay

Cần bán gấp đất KQH Măng Lin- Phường 7 - Tp.Đà Lạt 14/10/2019 5 0
Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 4 tỷ
664 m2

Xem » Gọi ngay

Cần bán gấp đất Trịnh Hoài Đức- Phường 11 - Tp.Đà Lạt 12/10/2019 4 0
Trịnh Hoài Đức, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 12 tỷ
1,101 m2

Xem » Gọi ngay

Cần bán gấp đất Hai Bà Trưng- Phường 6- Tp.Đà Lạt 12/10/2019 5 0
Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 9,200,000,000 đồng
134 m2

Xem » Gọi ngay

Cần bán gấp đất Nguyễn Hữu Cầu- Phường 12- Tp.Đà Lạt 10/10/2019 5 0
Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 9 tỷ
362 m2

Xem » Gọi ngay

Cần bán gấp đất Lữ Gia- Phường 9- Tp.Đà Lạt 10/10/2019 9 0
Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 8 tỷ
264 m2

Xem » Gọi ngay

Cần bán gấp đất Hùng Vương - Phường 9 - Tp.Đà Lạt 09/10/2019 6 0
Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá: 12,500,000,000 đồng
400 m2

Xem » Gọi ngay

Trang Đầu Trang Trước Trang Sau Trang Cuối