Chia sẻ Bài viết này lên Zalo của bạn
CHIA SẺ
QUAY LẠI

Nhà đất bán tại Ninh Bình

Tìm thấy 130 kết quả
Xã Đức Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

3.5 tỉ

- Lượt xem: 2

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Bảo Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  19 triệu

  - Lượt xem: 12

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

  2.2 tỉ

  - Lượt xem: 3

 • Thiện Tấn Real Estate
 • SO SÁNH
  Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

  12.5 tỉ

  - Lượt xem: 1

 • Thiện Tấn Real Estate
 • SO SÁNH
  Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  2 tỉ

  - Lượt xem: 8

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Bảo Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  3.3 tỉ

  - Lượt xem: 2

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Đức Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  1.95 tỉ

  - Lượt xem: 3

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  4 tỉ

  - Lượt xem: 25

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Bảo Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  26 triệu

  - Lượt xem: 5

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  5 tỉ

  - Lượt xem: 5

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  1.1 tỉ

  - Lượt xem: 6

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Nghĩa Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  620 triệu

  - Lượt xem: 5

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Bảo Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  6 tỉ

  - Lượt xem: 5

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Bảo Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  3 tỉ

  - Lượt xem: 5

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  1.15 tỉ

  - Lượt xem: 3

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lộc Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  1.28 tỉ

  - Lượt xem: 5

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lộc Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  850 triệu

  - Lượt xem: 4

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lộc Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  900 triệu

  - Lượt xem: 1

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  1.15 tỉ

  - Lượt xem: 1

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  5.5 tỉ

  - Lượt xem: 6

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Phường Đức Ninh Đông, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  850 triệu

  - Lượt xem: 4

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Bình Phước, Huyện Lộc Ninh, Thị trấn Lộc Ninh

  350 triệu

  - Lượt xem: 3

 • Lê Phúc Hậu
 • SO SÁNH
  Phường Đức Ninh Đông, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  2.33 tỉ

  - Lượt xem: 5

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Nghĩa Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  3.9 tỉ

  - Lượt xem: 4

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  1.05 tỉ

  - Lượt xem: 5

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lộc Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  2.05 tỉ

  - Lượt xem: 2

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  930 triệu

  - Lượt xem: 8

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  3 tỉ

  - Lượt xem: 6

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  4.2 tỉ

  - Lượt xem: 7

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  1.45 tỉ

  - Lượt xem: 5

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Đức Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  600 triệu

  - Lượt xem: 4

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  1.28 tỉ

  - Lượt xem: 3

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lộc Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  650 triệu

  - Lượt xem: 6

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  950 triệu

  - Lượt xem: 1

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Bảo Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  18 triệu

  - Lượt xem: 4

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  1.25 tỉ

  - Lượt xem: 1

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  1.2 tỉ

  - Lượt xem: 3

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Bảo Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  2.5 tỉ

  - Lượt xem: 11

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

  2.15 tỉ

  - Lượt xem: 8

 • Hồng Thúy
  Hồng Thúy
 • SO SÁNH
  Xã Trường Sơn, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  105 tỉ

  - Lượt xem: 6

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Bảo Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  16.5 triệu

  - Lượt xem: 8

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  1.13 tỉ

  - Lượt xem: 1

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  1.25 tỉ

  - Lượt xem: 6

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

  3 triệu

  - Lượt xem: 4

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Đức Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  15 triệu

  - Lượt xem: 4

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Phạm Văn Đồng, Xã Đức Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  15 triệu

  - Lượt xem: 5

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Bảo Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  4 tỉ

  - Lượt xem: 6

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH
  Xã Bảo Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  8.5 tỉ

  - Lượt xem: 4

 • Trần Công Nhất
  Trần Công Nhất
 • SO SÁNH

  Xem thêm các địa điểm trong khu vực

  Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cửa ngõ cực Nam miền Bắc, Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Địa phương sẽ huy động toàn bộ nguồn lực xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư và xúc tiến du lịch.

  Nhà đất Ninh Bình được hưởng lợi lớn từ ngành công nghiệp “không khói” này. Giá trị bất động sản trong khu vực liên tục gia tăng, báo hiệu sự bùng nổ trong thời gian tới.

  1. Nhà đất Ninh Bình - Điểm dừng chân cho đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

  Những đặc điểm rất riêng của Ninh Bình mà không nơi nào có được, đã đem lại lợi thế du lịch cho địa phương. Năm 2019, Tỉnh đón nhận gần 7,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước tính đạt 3.500 tỷ đồng.

  Để phục vụ khách du lịch, hiện địa bàn có hơn 583 cơ sở lưu trú. Trong đó có 46 khách sạn từ 1 - 2 sao, 13 khách sạn từ 3 sao trở lên và tương đương.

  Với những bước phát triển khá nhanh, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đang dần trở thành ngành kinh tế trọng điểm. Góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng các mối hợp tác của Tỉnh.

  Ngoài ra, mạng lưới giao thông hiện đại cũng đóng góp không nhỏ cho sự phát triển du lịch của địa phương. Trên địa bàn gồm nhiều tuyến đường huyết mạch như: Quốc lộ 1A, 10, 12B, 21B, 37C, 38B, 45, đường ven biển Việt Nam,...

  Theo quy hoạch tổng thể phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Nơi đây sẽ có 01 đô thị trung tâm loại I là Thành phố Ninh Bình, 01 đô thị loại II là Tam Điệp, 02 đô thị loại III là Nho Quan, Phát Diệm và 15 đô thị khác.

  Tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp “không khói” đa phần đến từ thắng cảnh và các di sản thế giới đã có trên địa bàn. Cố đô Hoa Lư, Chùa Bái Đính, Quần thể danh thắng Tràng An, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Nhà thờ Phát Diệm,... đều là những địa danh nổi tiếng của miền Bắc.

  Không thể phủ nhận sức mạnh của ngành thương mại - dịch vụ - du lịch của tỉnh Ninh Bình. Đây vừa là cầu nối, vừa là động lực giúp nhà đất Ninh Bình vươn mình mạnh mẽ. 

  Sức nóng bất động sản khu vực đến từ lượt tìm kiếm và giao dịch trên Nhadatmoi.net.

  2. Nhadatmoi.net - Sàn giao dịch điện tử bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam

  Là sàn giao dịch điện tử bất động sản đầu tiên tại Việt Nam. Nhà Đất Mới đang có được chỗ đứng vững chắc, đảm bảo tính cạnh tranh với các sàn giao dịch thông thường.

  Điểm mới của sàn giao dịch điện tử Nhà Đất Mới nằm ở việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ cả người mua lẫn người bán. Cách thức giao dịch hoàn toàn tự động, cam kết lợi ích đối với người dùng.

  Thông tin đăng tải được kiểm duyệt khắt khe bởi đội ngũ chuyên môn đầu ngành. Pháp lý, giá cả sản phẩm rao bán đều đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

  Không chỉ mua bán nhà đất Ninh Bình, tất cả tin rao trên khắp tỉnh thành cả nước đều được cập nhật liên tục.

  Giờ đây, tìm kiếm thông tin nhà đất vô cùng đơn giản và dễ dàng, nhờ hệ thống thông minh Nhadatmoi.net.