Dư nợ tín dụng bất động sản đạt gần 1,4 triệu tỉ đồng

$ 148
Dư nợ tín dụng bất động sản đạt gần 1,4 triệu tỉ đồng
Dư nợ tín dụng bất động sản đạt gần 1,4 triệu tỉ đồng
Dư nợ tín dụng bất động sản đạt gần 1,4 triệu tỉ đồng Dư nợ tín dụng bất động sản đạt gần 1,4 triệu tỉ đồng

09/07/2019 10:58 11 0

CafeLand - Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2019, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2018.

CafeLand - Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2019, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2018.

Tỷ trọng tín dụng kinh doanh bất động sản trong tổng dư nợ lĩnh vực bất động sản có xu hướng giảm

Trong đó, tín dụng kinh doanh bất động sản đạt 473,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2018 (tỷ trọng tín dụng kinh doanh bất động sản trong tổng dư nợ lĩnh vực bất động sản có xu hướng giảm, năm 2018 chiếm 35,48%, đến tháng 6/2019 chiếm 34%). Tín dụng tiêu dùng bất động sản (không phục vụ mục đích kinh doanh bất động sản) đạt 919,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đã được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát theo hướng giảm dần tỷ trọng cấp tín dụng kinh doanh bất động sản, tăng dần tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng bất động sản, hướng nguồn vốn đến phân khúc nhà ở, đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

Về tín dụng đối với nền kinh tế, 6 tháng qua đã tăng 7,33%, xấp xỉ với mức tăng năm ngoái.

Tính từ năm 2012 đến cuối tháng 6/2019, ước tính toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 937,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó riêng trong năm 2018, đã xử lý được 163,14 nghìn tỷ đồng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu nội bảng ước đến cuối tháng 6/2019 là 1,91%.

Về kết quả xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42, lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 6/2019, toàn hệ thống tổ chức tín dụng ước đã xử lý được 264,06 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42, trong đó, xử lý nợ xấu nội bảng là 127,641 nghìn tỷ đồng. 

Kết quả xử lý nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42 theo hình thức khách hàng trả nợ có xu hướng tăng, phần nào phản ánh ý thức trả nợ của khách hàng đã cải thiện khi tổ chức tín dụng, VAMC có quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42.

Theo Cafeland

Ý kiến của bạn