Centana Thủ Thiêm

For Rent HouseAvailable
$ 148
  • Giao lộ Nguyễn Thị Định và Mai Chí Thọ, quận 2, Tp.HCM