Revolution Slider Error: Slider with alias sliderpreview not found.
 • 450đ/tháng
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2
 • 300đ/tháng
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2
 • 1,630,000đ
  Phòng ngủ: 5
  Phòng vệ sinh: 3
  Diện tích: 300 m2
 • 1,230,000đ
  Phòng ngủ: 5
  Phòng vệ sinh: 3
  Diện tích: 300 m2
 • 430,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 90 m2
 • 800,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2
 • 800,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2
 • 800,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2